Referanseoversikt 2012

totalt utført arbeid: 38 årsverk

Sunnfjord Industri & Sveiseservice AS/ Bilskadesenteret

Overflatebehandling, samt påføring av brannisolerande maling stålbygg konstruksjoner til det nye Bilskadesenteret i Førde.

Bilder

Sunnfjord Energi AS

Stakaldefossen kraftstasjon. Overflatebehandling av div rør og utstyr i kraftastasjonen. Inntaksrør, skovlehus m.m.

Bilder

Hellenes AS

Overflatebehandling av uniter til Halliburton. Arbeidet blir utført i blåsehallen på Ankerløkken anlegget i Førde

Bilder

Havyard Ship Technology AS

HAVILA CHARISMA Bnr 107
Totalentreprise overflatebehandlig. Alt resterande arbeid etter ankomst av fartøy fra skrogverft i Tyrkia. Dette inneber også ferdigstilling og utbetring av alle tankar som i varierande grad ikkje er overflatebehandla ved skrogverft. D.v.s. tankar som: Ballast, Ferskvatn, Special cargo, Mud, Brine, Cement, Fuel oil, Base oil, System oil, m.m. Totalt ca 110 tankar med eit samla volum på ca 7100 m3.
Oppstart arbeid ved Havyard veke 29 2012.
Levert frå Havyard Ship Technology AS den 12.12.2012

Bilder

TORSBORG Bnr 109
Totalentreprise overflatebehandlig. Alt resterande arbeid etter ankomst av fartøy fra skrogverft i Tyrkia. Dette inneber også ferdigstilling og utbetring av alle tankar som i varierande grad ikkje er overflatebehandla ved skrogverft. D.v.s. tankar som: Ballast, Ferskvatn, Borevatn, Cement, Mud, Brine, Glycol, Metanol, Fuel oil, Base oil, Oil recovery, System oil, m.m.
Totalt ca 81 tankar med eit samla volum på ca 5650 m3
Oppstart arbeid ved Havyard veke 3 2012.
Levert frå Havyard Ship Technology AS 26.06.2012

Bilder

SJOBORG Bnr 106
Syrevasking av rustfrie “Special Cargo” tanker.

HAVILA CHARISMA Bnr 107
Syrevasking av rustfrie “Special Cargo” tanker.

OCEAN PRIDE  Bnr.103
Totalentreprise overflatebehandlig. Alt resterande arbeid etter ankomst av fartøy fra skrogverft i Tyrkia. Dette inneber også ferdigstilling og utbetring av alle tankar som i varierande grad ikkje er overflatebehandla ved skrogverft. D.v.s. tankar som: Ballast, Ferskvatn, Borevatn, Cement, Mud, Brine, Glycol, Metanol, Fuel oil, Base oil, Oil recovery, System oil, m.m.
Totalt ca 81 tankar med eit samla volum på ca 5650 m3
Levert frå Havyard Ship Technology AS veke 5 2012.
Oppstart: veke 33  2011   

Bilder

Referanseoversikt 2011

totalt utført arbeid: 25 årsverk

Havyard Leirvik

OCEAN PRIDE  Bnr.103

Totalentreprise overflatebehandlig. Alt resterande arbeid etter ankomst av fartøy fra skrogverft i Tyrkia. Levert frå Havyard Ship Technology AS veke 5 2012.
Oppstart: veke 33  2011   

Bilder

Havyard Leirvik AS / Marine Harvest

Ferje/Forbåt

Overflatebehandling innvendig og utvendig

Bilder

"Sigrun" arbeidsbåt oppdrett

Overflatebehandling innvendige rom og tanker

Sunnfjord Industri & Sveiseservice AS / Elkem Bremanger

Overflatebehandling av stål og stålkonstruksjoner for revisjonsstans. Ca 500 m2 

Sunnfjord Industri & Sveiseservice AS / No Mil

Overflatebehandling av 4stk stålbygg. Ca. 3000 m2. Utført ved Ankerløkken i Førde. 

Bilder

Havyard Leirvik

HAVILA SUBSEA, Bnr. 101

Fullførelse / ferdigstilling av overflatebehandling.
Skip ferdigstilt juli 2011

Bilder

Hellenes AS

Overflatebehandling av uniter til Haliburton

Bilder

Sunnfjord Industri & Sveiseservice AS

Overflatebehandling av Luttank ca 700 m2 utført ved Ankerløkken i Førde 

Bilder

Havyard Leirvik

ACERGY HAVILA / SEVEN HAVILA: Bygg nr.88
Kontrakt overflatebehandling. Totalentreprise. Alt resterende arbeid etter ankomst av fartøyet fra skrogverft i Tyrkia 10.12.09.  Dette inneber også ferdigstilling og utbetring av alle tankar som i varierande grad ikkje er overflatebehandla ved skrogverft. D.v.s. tankar som: Ballast, Ferskvatn, Fuel oil, m.m. Totalt ca 84 tankar med eit samla volum på ca 9000 m3
Levert frå Havyard Leirvik 04.03.2011. Ferdigstilt juni/juli 2011. Awarded "Support vessel of the year 2011"

Bilder

 

 

Referanseoversikt 2010

totalt utført arbeid: 36 årsverk

Havyard Leirvik AS

ACERGY HAVILA: Bygg nr.88: Kontrakt overflatebehandling. Totalentreprise. Alt resterende arbeid etter ankomst av fartøyet fra skrogverft i Tyrkia 10.12.09.
Levering Skipsteknisk 1. okt 2010
Levert frå Havyard Leirvik 04.03.2011. Ferdigstilt juni/juli 2011. Awarded "Support vessel of the year 2011"

Bilder

 

Referanseoversikt 2009

totalt utført arbeid: 17 årsverk

Havyard Leirvik AS

Bygg nr.88: Sandblåsing og maling av rør og utstyr.

Koordinator overflatebehandling, samt utleige av utstyr for oppvarming. Sept.-nov. 2009.

STRIL CHALLENGER, Bygg nr.98: Totalentreprise på all resterende overflatebehandling etter ankomst av fartøyet fra skrogverft i Tyrkia.
Dette inneber også ferdigstilling og utbetring av alle tankar som i varierande grad ikkje er overflatebehandla ved skrogverft. D.v.s. tankar som: Ballast, Ferskvatn, Mud, Brine, Cement, Fuel oil, m.m.
Totalt ca 88 tankar med eit samla volum på ca 4900 m3
Oppstart arbeid ved Havyard 03.11.2008
Ferdigstilt og levert 27.06.09.
Bilder

HAVILA VENUS, Bygg nr.99: Sandblåsing og priming av pumperom, cementrom øvre og nedre samt thrusterrom.

Sandblåsehall Havyard Leirvik: Sandblåsing og maling av rør og utstyr.

Bygg nr. 99: Sandblåsing og maling av rør og utstyr.

Bygg nr.100: Sandblåsing og maling av rør og utstyr. ( Mindre del.)

Bygg nr.88: Sandblåsing og maling av rør og utstyr. ( Mindre del.)

Diverse Kunder

Utførelse av diverse mindre oppdrag.

Sandblåsehall. Eksempel på utført arbeid
Bilder

 

Referanseoversikt 2008

totalt utført arbeid: 26 årsverk

Havyard Leirvik AS

STRIL CHALLENGER, Bygg nr.98: Totalentreprise på all resterende overflatebehandling etter ankomst av fartøyet fra skrogverft i Tyrkia 03.11.08. Sjå 2009.

SEA LION, Bygg nr. 95: Totalentreprise på all resterende overflatebehandling etter ankomst av fartøyet fra skrogverft i Tyrkia 26.0508.
Dette inneber også ferdigstilling og utbetring av alle tankar som i varierande grad ikkje er overflatebehandla ved skrogverft. D.v.s. tankar som: Ballast, Ferskvatn, Mud, Brine, Cement, Fuel oil, m.m.
Totalt ca 88 tankar med eit samla volum på ca 4900 m3
Oppstart arbeid ved Havyard 26.05.2008
Ferdig stilt og levert 28.09.08.
Bilder

STRIL COMANDER, Bygg nr.93: Overflatebehandling i forbindelse med utbedring av tanker etc. malt i Tyrkia.

HAVILA PHOENIX, Bygg nr. 87: Rydding og rengjøring av innvendige rom og div. tanker før maling.

HAVILA NEPTUN, Bygg nr. 94: Totalentreprise på all resterende overflatebehandling etter ankomst av fartøyet fra skrogverft i Tyrkia. Dette inneber også ferdigstilling og utbetring av alle tankar som i varierande grad ikkje er overflatebehandla ved skrogverft. D.v.s. tankar som: Ballast, Ferskvatn, Mud, Brine, Cement, Fuel oil, m.m.
Totalt ca 88 tankar med eit samla volum på ca 4900 m3
Oppstart arbeid ved Havyard september 2007
Ferdig stilt og levert 18.04.08.
Bilder

Diverse Kunder

Utførelse av diverse mindre oppdrag.

Sandblåsehall. Eksempel på utført arbeid
Bilder

 

Referanseoversikt 2007

Havyard Leirvik AS

HAVILA NEPTUN, Bygg nr. 94. Totalentreprise på all resterende overflatebehandling etter ankomst av fartøyet fra skrogverft i Tyrkia. Kontrakt påbegynt september med levering april 2008.
Bilder

HAVILA MARS: Utført restarbeid overflatebehandling etter overlevering, arbeidet utført når fartøyet var i drift.

Aker Yards Florø AS

Bygg nr. 149 Hudseksjoner / Maskinromsseksjoner / Dekkseksjoner: Sandblåsing og priming av seksjoner. 13 200 m2 (2006 / 2007). Utført som fastpriskontrakt..

Magne Hafstad AS

Foretningsbygg Hafstad: Overflatebehandling av utvendige stålkonstruksjoner.

AL Eigedom AS

Foretningsbygg: Vedlikeholdsmaling av alt utvendig treverk etc.

K. Strømmen Lakseoppdrett AS
6 Burs Proseananlegg: Sandblåsing og priming av rustskader over vann, utført i Rugsund.

Elkem Bremanger AS / Bossmann Vedlikehold AS

Tanker, diverse sandblåst og behandlet. Diverse stålkonstruksjoner overflatebehandlet.

NCC Construction AS / Statnett AS

Trafostasjon Høyanger: Sandblåsing av betongflater ca 500 m2.

Diverse Kunder

Utførelse av diverse mindre oppdrag.

Sandblåsehall. Eksempel på utført arbeid
Bilder

 

Referanseoversikt 2006

AF Decom AS

Høyanger hall C: Rengjøring, støvsuging av stålkonstruksjoner før riving av hall.            
Utleige av tungt sugeutstyr i forbindelse med utførelse, ca 800 tonn støv ble tatt ut for deponering.

Åsen & Øvrelid AS

Mo Bru: Overflatebehandling av stålkonstruksjoner.

Nærøysund Matfisk AS

Forflåte: Overflatebehandling alt utv. Over vannlinje.

Onar Osland

Askvoll Sjukeheim: Sandblåsing, av hele betong / steinfasaden utvendig, inkl. stillasbygging og inndekking. Utført som fastpriskontrakt.

Aker Yards Florø AS

Bygg nr. 149 Hudseksjoner / Maskinromsseksjoner / Dekkseksjoner: Sandblåsing og priming av seksjoner, arbeidet med dette fortsatte i 2007. 13 200 m2 (2006 / 2007). Utført som fastpriskontrakt.

Sunnfjord Industri & Sveiseservice AS

Sparkjøp : Overflatebehandling av takstoler til nytt bygg.

Diverse Kunder

Utførelse av diverse mindre oppdrag.

Sandblåsehall. Eksempel på utført arbeid
Bilder

 

Referanseprosjekt 2005

Kleven Florø A/S 

FAR SUPPLIER, overflatebehandling av metanoltankar.
Bilder

BOURBON SKAGERAK, overflatebehandling, fastpriskontrakt. Nye sidetankar og dekk.
Bilder

Blokk 131 Forsvarets fregatt P208: Overflatebehandling. Utført som fastpriskontrakt.

Blokk 110 Forsvarets fregatt P208: Overflatebehandling. Utført som fastpriskontrakt.
Bilder

Sunnfjord Industri & Sveiseservice / Sunnfjord Energi AS

Stakaldefossen
Overflatebehandling rørgate
Bilder

Åsen & Øvrelid AS

Mølletun. Overflatebehandling av stålstrukturer.
Bilder

Diverse Kunder

Utførelse av diverse mindre oppdrag.

Sandblåsehall. Eksempel på utført arbeid
Bilder


Referanseprosjekt 2004

Kleven Florø A/S

Blokk 120 Forsvarets fregatt P206: Overflatebehandling. Utført som fastpriskontrakt.

Blokk 110 Forsvarets fregatt P206: Overflatebehandling. Utført som fastpriskontrakt.
Bilder

MV FAR SOVEREIGN: Overflatebehandling tanker. Utført som fastpriskontrakt.

BOURBON HIDRA: Overflatebehandling tanker. Utført som fastpriskontrakt.
Bilder

 

Havyard Leirvik AS

HAVILA TERN: Overflatebehandling tanker samt div. utvendig. Utført som timebasert arb.

HAVILA TROLL: Overflatebehandling av utvendige områder. Utført som timebasert arb.
Bilder 

 

NORTHERN CORONA: Overflatebehandling av utvendige områder. Utført som timebasert arb.

 

Statkraft SF

Seltuft damanlegg: Overflatebehandling av stålkonstruksjon. Utført som fastpriskontrakt.
Bilder

 

Sunnfjord Industri & Sveiseservice AS

Kyrkjebø skule / Høyanger: Brannbeskyttelse av stålkonstruksjon. Utført som fastpriskontrakt.

 

 

Diverse Kunder

Utførelse av diverse mindre oppdrag.

Sandblåsehall. Eksempel på utført arbeid
Bilder

 

 

Referanseprosjekt 2003

 

Kleven Florø A/S

Blokk 130 Forsvarets Fregatt P206, Timebasert utleige for overflatebehandling

Bygg 144 BOW FIRDA, Odfjell Tankers, Timebassert utleie for overflatebehandling av:
-          ballasttanker
-          utrustningsdetaljer
-          hovuddekk

Bilder

Bygg 148 / 42500 TDW Juice Tanker, Timebassert utleie for overflatebehandling av:
-          hovuddekk
-          rørtunell og pumperom
-          lasterom

Bygg 141  JO SEQUOIA, Jo Tankers, Hovudrengjøring  før  levering  av maskinromsområdet  inkl. hovudmotor

Bygg 148 /42500 TDW Juice Tanker, Hovudrengjøring før levering av maskinromsområdet inkl. hovudmotor

 

Tenvik Industrier AS / Kleven Florø AS

Bygg 144 BOW FIRDA, Odfjell Tankers A/S, Overflatebehandling av  syrefaste lastetanker ved
-          Kleven Florø avd. Førde 9680 kvm.
-          Kleven Florø A/S ca. 6690 kvm


Sunnfjord Sag A/S

Overflatebehandling av tank samt div. utstyr
Bilder

 

Hellenes A/S

Overflatebehandling av olje prosess anlegg

 

Shell A/S / Airlift A/S

Overflatebehandling av Jetfueltank  60  m3

Diverse Kunder

Utførelse av diverse mindre oppdrag.

Sandblåsehall. Eksempel på utført arbeid
Bilder

 


Referanseprosjekt 2002

Tenvik Industri A/S / Kleven Florø A/S

Bygg 141 JO SEQUOIA, Jo Tankers A/S, Overflatebehandling av syrefaste lastetanker
27300 kvm 
Bilder


Kleven Florø A/S

Bygg 141  JO SEQUOIA, Jo Tankers, Timebassert utleie for overflatebehandling av:
-          hovuddekk
-          mitskipshus
-          rengjøring

 

 

Diverse Kunder

Utførelse av diverse mindre oppdrag.

Sandblåsehall. Eksempel på utført arbeid
Bilder