Anlegg i Vadheim

Anlegg i Vadheim i Høyanger kommune, med bruksrett til kaianlegg på området.          

Isolert lager/verkstad på ca 360m2 Uisolert hall på ca 640m2  Totalareal er på ca 1000 m2