Stakaldefossen, overflatebehandling rørgate 2005.

utstyr for overflatebehandling: