Bourbon Hidra, med utstyr for tankbehandling, 2004.