Havila Troll, overflatebehandling av utvendige arealer 2004.