Følgende utføres

 • Tankbehandling/overflatebehandling av innvendig arealer, ved sandblåsing – maling
  - skip 
  - fiskebåter
  - industrianlegg

 • Overflatebehandling ved sandblåsing – maling ect. av
  - industrikonstruksjoner
  - skip – båtskrog/utstyr
  - bygningskonstruksjoner/fasader i stål og betong
  - bruer/brukonstruksjoner i stål og betong
  - rørgater/kraftverk , innvendig og utvendig

 • Industrielt renhold

 • Høgtrykk varmtvannsvasking